Bigues de fusta
Bigues de fusta laminada  Bigues laminades
  Biga laminada standard
  Bigues laminades especials
  Bigues laminades curvades
  Encavallades de fusta
Bigues atirantades de fusta
Bigues de fusta
Encavallades de fusta
 
on
Bigues laminades estandardBigues laminades especialsBigues laminades curvades
on
Biga laminada standard
Llargada standard: 12 i 13,50 m.
Cantell: de 12 cm fins a 200 cm en salts de 4 cm (12, 16, 20...)
Gruix: de 6 cm a 26 cm en salts de 2 cm.
Classificació: GL24, GL32, GL36.
on
Biga laminada especial
Llargada: superior a 13,50 m.                                              
Fins a 40-45 m. en 1 sola peça.
Gruix: superior a 26 cm.
Biga amb secció circular.
on
Biga laminada curvada

Llargada: 14 m fins a 40 m.
Cantell: de més de 64 cm i fins a 200 cm.                            
Gruix: superior a 26 cm.
on
Encavallades
Fabriquem tot tipus de bigues encavallades.                                    
on
Bigues atirantades  
Les bigues amb tirants no son un problema per nosaltres.          
© 2010 Tecnifusta Enginyeria