Panell contralaminat
Taulers estructurals de fusta  Panell contralaminat de fusta
  Contralaminat tricapa
  Contralaminat multicapa
  Estructures de fusta amb panell
  panell de fusta multicapa
panell de fusta tricapa
Cases de fusta amb panell
Panell de fusta
 
on
Contralaminat de fusta multicapaContralaminat de fusta tricapaPanells de fusta
on

El panell contralaminat, son taulers estructurals fabricats amb lamines de fusta d'avet creuades i encolades en superfície.

Panell contralaminat tricapa

Panell contralaminat
on
Panell contralaminat multicapa
© 2010 Tecnifusta Enginyeria