header
empresa  Productes
  Serveis
  Projectes
  Info
  Contacte
Restauracio
Notes de premsa
descarregues
 
on
estructures
bigues
kits
tractaments
on    
Tractaments

El tractament a la nostra fàbrica, es per inmersió prolongada.
Es incolor i ofereix la possibilitat de tintar la fusta.
Certifiquem la classe de risc que requereixi el projecte (si es necessari amb autoclau).
© 2010 Tecnifusta Enginyeria